Wszystko o "Cookies"

    • Włącz "Cookies" w swojej przeglądarce, aby kontynuować.

Czym są pliki Cookies (ciasteczka)?

Cookies są to dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.

Używane są głównie do utrzymywania sesji po zalogowaniu na stronie internetowej. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Rodzaje plików Cookies

  • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika
  • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia

Jak wyłączyć ustawienia dotyczące plików Cookies w przeglądarce internetowej?

Jak wyłączyć ustawienia dotyczące plików Cookies na urządzeniach mobilnych?